Finnish-Luxembourg Society a.s.b.l

B.P. 1958

L-1019 Luxembourg

Email: finlux@finlux.org

Information:

D’Finnish-Luxembourg Society asbl gouf déi 1993 gegrënt an huet derzäit ongeféier 500 Memberen. Sënn an Zweck vum Club ass et Finnen déi zu Lëtzebuerg wunnen a Leit vun hei déi u Finnland interesséiert sinn zesummen ze bréngen.
En aneren Objektiv as et Kontakter an Zesummenarbecht tëschent Finnen a Lëtzebuerger z’encouragéieren. Mir organiséieren Treffen, Ausflich an Aktiounen an ënnerstëtzen eise Memberen hir Sportsaktivitéiten. D’Sammelen an d’Verschécken vun Informatiounen ass eis ganz wichteg, a mir benotzen déi neisten Technik fir dat esou schnell a flexibel wéi méiglech ze maachen.
Iwwert eis e-mail Lëscht informéiere mir eis Memberen iwwert eis Aktivitéiten an aner interessant Evénementer zu Lëtzebuerg. Eis egen Internetsäit informéiert iwwert wat am Club grad leeft an huet och Linken iwert d’Plënneren op an d’Liewen zu Lëtzebuerg.
Nei Leit a nei Iddiën sinn ëmmer wëllkomm. Wann s Du zu dësem dynamesche Grupp gehéiere wëlls, dann zéck nët fir eis ze kontaktéieren! finlux@finlux.org.

© Finlux 2008-2017