Finnish-Luxembourg Society a.s.b.l

B.P. 1958

L-1019 Luxembourg

Email: finlux@finlux.org

Information:

Harrastusryhmät ja -kerhot

Yhdistys järjestää monipuolista harrastustoimintaa jäsenilleen, mutta myös tukee jäsenistön omatoimista kerho- ja harrastustoimintaa auttamalla ryhmiä käytännön järjestelyissä sekä välittämällä tietoa niiden toiminnasta.

© Finlux 2008-2017